Miljolare.no

Naturen i Tylldalen

Skole, lokalsamfunn og kommune er sammen om å kartlegge biologisk mangfold i Tylldalen i Tynset kommune.

Lokalfloraprosjekt - Digital flora i Tylldalen

Hvor mange forskjellige planter og trær finnes i Tylldalen? Skola i Tylldalen vil gå i gang med å lage en digital flora. I stedet for å plukke med seg blomster hjem og lage et herbarium i ei mappe eller perm, skal nå dette gjøres digitalt. Det blir nå om å gjøre å ta bilder med digitalt kamera , få med noen opplysninger og så legge dette inn i et dataprogram. Av opplysninger vil det bli å ta med funnsted (kan markes ved hjelp av GPS), navn på planta, størrelse og andre opplysninger – som hvor vanlig planten er på stedet.

Funnene og bildene skal registreres på Miljølære i aktiviteten Planter.

Her ligger nøyaktig instruksjon og bakgrunnsinformasjon. Observasjonene kommer da med i den nasjonale kartleggingen av biologisk mangfold som Miljølære står for. Informasjonene om Tylldalen blir tilgjengelig for lokale og nasjonale forvaltningsorgan, og kan brukes av alle.

Alle som vil delta kan få brukernavn og passord på miljølære. Du knytter dine registreringer til et område under Tylldalen, og de vil da automatisk komme med i prosjektet. På visningssidene vil alle funn bli listet, slik at vi etter hvert får en fullstendig oversikt over hva som vokser og gror i dalen. Plantedekket på inn- og utmark er ressursen vi alle lever av, og en grundig kartlegging er viktig både for inn- og utmarksnæringen, god forvaltning av naturen og samfunnsplanlegging. Godt samarbeid mellom alle organisasjoner og innbyggere kan gi oss god oversikt, og forståelse for bevaring av denne ressursen. Skola ønsker å ta en aktiv rolle i kartleggingsarbeidet, og samarbeide med alle interesserte.

Tilknytningen til de nasjonale ressursene Miljølære og Den naturlige skolesekken gir både faglig forankring og praktisk og økonomisk tilskudd til arbeidet. Samarbeid med Tynset kommune vil sikre at kartleggingsarbeidet lokalt blir verdsatt og brukt i forvaltningens arbeid.

Påmeldt så langt

27
skoler
28
lærere
39
klasser
0
elever

Vis påmeldinger

Kontaktinformasjon

Slå gjerne på tråden eller send en e-post dersom du har spørsmål om prosjektet.

Tylldalen skole
Lars Hogstad
Tlf. 62 47 16 60
e-post: lars.hogstad@skolekom.no

Universitetet i Bergen, Skolelaboratoriet i realfag
Frede Thorsheim
Tlf. 481 87 372
e-post: frede.thorsheim@skolelab.uib.no