miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Hovinbekken

Hovinbekken

Les om Hovinbekken på sidene til Oslo elveforum

Foto: Karsten Sølve Nilsen

Hovinbekken har gjennom tidene hatt mange navn som forteller mye om bekkens omgivelser og historie. Elva begynner ved kildene i Grefsen- og Årvollmarka og ender ved utløpet i Bjørvika. Det første stykket het den Trollvannsbekken. Trollvann er et hyggelig badevann, og Trollvannsstua har vært kafé for turfolket i mange år. Deretter het den Årvollbekken etter Årvoll gård, boplass siden steinalderen. Navnet kommer av det norrøne Orravellir som betyr Orrhanevollene. Nå er det kultur- og aktivitetssenter der. Det neste navnet var Borrebekken. En skikkelig steinbryterkonge, Ole Martin Borrebekken, eide i sin tid Borrebekken gård. Så het den Brobekk etter steinhvelvbrua som førte over bekken (se senere). Neste navn var Økernbekken etter Økern gård, eid av kongen i middelalderen. Norrønt navn Eykrin som betyr Eik-enga. Så het den Hasla og ga navn til Hasle og Hasle gård, nå Frydenberg. Så først fikk den det navnet vi har gitt hele bekken i dag, Hovinbekken. Navnet har den etter gården Hovin fra førkristen tid da det var gudehov på gården. Hovin betyr hovenga. Hovin bruk fra 1800-tallet drev teglverk og isproduksjon. Leira i bekkeleiet var materiale for sju teglverk rundt bekken, og det var minst fire dammer for isproduksjon. Selv på siste etappe hadde bekken to navn etter Nonneseter kloster som lå ved utløpet i Bjørvika i middelalderen. Nonnebekken og Klosterelva var den gang nordvestre grense for middelalder-Oslo. Alna var sørøstre grense.

Hovinbekken er dessverre lukket i store områder, og på Gladengen forsvinner den for godt og føres lukket ut i Akerselva. I skulpturparken på Klosterenga kommer et stykke av den fram i lyset igjen. Helst skulle den vært ført åpen ut i Bjørvika som opprinnelig.

Bekken er ganske ren ned til Brobekk, og her fins bekkerøye. Bekkedalen er et biologisk vidunder ­ spennende naturopplevelser er i vente!

Besøk 1
Isdammen på Årvoll. Øvre del av Årvollveien fører opp mot Årvollåsen. Øverst oppe renner bekken inntil veien. Følger du bekken, finner du et vann som kalles Øvre Isdam. Her skar Oslo Ismagasin blokker ut av isen i gamle dager. Isen ble solgt og brukt til kjøling av matvarer før kjøleskapene og fryseboksenes tid.

Årvollveien fortsetter som turvei, og følger du den kommer du til en stor stein med skilt "kastesteinen". Let etter bekker i dette området. De renner ned i Isdammen. Her er isdriften i Oslo i perioden ca.1850­1950 et naturlig tema.

Besøk 3
Bekkedalen. Hovinbekken renner gjennom "Bekkedalen" fra badedammen i Rødbergveien og ned mot Trondheimsveien. Fra Bjerke er det skiltet tursti langs bekken med opplysningstavler om dalens geografi, kulturhistorie og biologi. 112 plante- og treslag er funnet i dalen. Årvoll gård kan være stedet for rast og temagjennomgang (Årvollv. 35. Tlf. 22 64 68 04).

Besøk 3
Hovinbekken ved Brobakk, foto: Karsten Sølve Nilsen Brobekk. Ved krysset Økernveien/Martin Borrebekkens vei ligger steinhugger Ole Martin Borrebekkens hus. Det er merket med Oslo Byes Vels blå opplysningsskilt. Der bekken krysser Økernveien, som var Trondheimsveien i gamle dager, lå landets første steinhvelvbro bygd i 1789, men revet i 1944. Ved bekken lå også vertshuset Borrebekken omtalt av P. Chr. Asbjørnsen i fortellingen "Plankekjørerne". Her kan jo steinbrytervirksomhet, brobygging og plankekjøring være temaer å ta opp.

Turen kan fortsettes fra Økernbråten (Refstadveien) ned gjennom Bjerkedalen, hvor bekken kan tenkes gjenåpnet med ekte bekkevann i nåværende plaskedam. Fortsett deretter langs Nordalveien på Risløkka, hvor mye av bekken er åpen.

Besøk 4
Klosterenga Skulpturpark. Fra Galgeberg/ Åkerbergveien langs fengselsmuren ned mot Grønlands-leiret skal Bård Breiviks vann- og steinskulpturpark ligge, planlagt ferdig omkring 2005.Vann fra Hovinbekken skal opp i dagen og være et rennende og rislende innslag mellom skulpturene. Det første store bassenget i kinesisk granitt ble åpnet i juni 2001.

Ved Hovinbekkens opprinnelige utløp i Bjørvika lå Nonneseter kloster i middelalderen. Stedet er merket med opplysningsskilt på en husvegg i Grønlandsleiret 73.

Lukkede bekkeløp. I alle områder hvor Hovinbekken er lukket, fins det som regel kummer eller rister som er avmerket på Vann- og avløpsetatens (VAVs) kart. Med kartet på jakt i terrenget kan dere kanskje finne det skjulte bekkeløpet og vurdere gjenåpning. Aktuelle steder kan være Årvoll ovenfor badedammen, Bjerkedalen, Gladengen og Jordal.

Gå tilbake til sidene med Oslos elver