miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Gå til skolen-dagen 18. oktober

Gå til skolen-dagen 18. oktober

Miljøagentene, Grønn Hverdag og Utdanningsdirektoratet inviterer skoler til å registrere resultater fra Gå til skolen-dagen 18. oktober 2007. Og helst også ved en senere anledning, slik at vi får sammenlignbare data.

Klimaet på jorda er i endring. Bilkjøring bidrar vesentlig til CO2-utslippene. Barna viser at vi kan gjøre noe når de knyter på seg skoene og sier nei til å sitte på med mor og far. I 2006 rapporterte 40 000 barn at de gikk til skolen 18. oktober. Målet for årets Gå til skolen-dag er å slå fjorårets rekord!

I løpet av oktober 2007 tar flere millioner skolebarn over hele verden på seg skoene for å markere en internasjonal begivenhet. Gå til skolen-dagen markeres i mer enn 40 land. I Norge har vi satt datoen til torsdag 18. oktober.

3 gode grunner til å gå til skolen:
  • Det er miljøvennlig
  • Det er moro
  • Du får frisk luft og blir sprek

Forskning viser at utslipp av klimagasser fører til temperaturøkning globalt

Stormene er blitt voldsommere og kommer oftere. Flere og flere land opplever unormalt sterke flommer eller unormalt tørre år. Dette går særlig ut over fattige land. Det bidrar til tap av biologisk mangfold, redusert økonomisk utbytte og redusert samfunnsmessig stabilitet verden over. Det er derfor viktig at alle mulige tiltak blir iverksatt slik at utslipp av klimagasser reduseres.

Gjennomføring

Internett-rapportering av resultatene for årets Gå til skolen- kampanje gjøres via registreringssidene til aktiviteten CO2 på skoleveien her på miljolare.no.
 
Hurtigvalg

Til veiledning

Logg på/legg inn data

Elevskjema

Vis resultater

Fokus og målsetting for kampanjen er todelt: (1) å få til en reduksjon i klimagassutslippsrater lokalt og globalt, og (2) bedre helsetilstanden til ungdom gjennom å få flere til ta beina fatt.

Vi oppfordrer dere til å gjøre denne aktiviteten to ganger; en gang på Gå til skolen-dagen og nok en gang en dag etter kampanjedagen der elevene tar seg til skolen som de pleier. Dere vil da få en fin indikasjon på hvor stor utslippsreduksjon av CO2 klassen kan oppnå ved å gå til skolen.

Resultat av registreringer

Elevene undersøker hvor lang skolevei de har og hvilket transportmiddel de brukte til skolen. På bakgrunn av dette vil dere få utregnet CO2-utslippsraten for klassen. Aktiviteten inneholder også et enkelt spørreskjema på temaet klima og ferdsel.

Resultatene som klassene legger inn på miljolare.no vil være tilgjengelige for andre skoler, og på resultatsidene vil der være muligheter for å gjøre ulike typer sammenligninger av skoler i forhold til blant annet CO2-utslipp, lengde på skolevei, og type transportmiddel. Dere vil også kunne sammenligne skolenes spørreskjemasvar. Til slutt vil dere kunne se elevenes forslag til hvordan CO2-utslipp kan reduseres.


udir