miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Reise til FN i New York?

Reise til FN i New York?

Konkurranse for ungdomstrinnet og videregående opplæring

Elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring inviteres til å delta i en konkurranse om vann, bosetningsmønstre og sanitære forhold i u-land. Premien er en tur til New York i april 2004 (antagelig 19.-24. april).

Norge leder arbeidet med å følge opp resultatene fra Johannesburgkonferansen om miljø og utvikling gjennom sitt formannskap i FNs Kommisjon for bærekraftig utvikling (Commission on Sustainable Development, CSD).

Skolene inviteres nå til å gjennomføre tverrfaglige prosjekter der hele klasser deltar, eller gjennom stilkonkurranser der enkeltelever kan skrive en stil om temaene vann, sanitære forhold og bosettingssituasjonen for innbyggere i u-land. Vinnerne får presentere sine resultater på møtet i FN.

Innleveringsfrist var 12. mars 2004, og er dermed gått ut.

Det skal kåres to vinnere, en fra ungdomstrinnet og en fra videregående opplæring. Leverer skolen et prosjektarbeid, kan inntil 4 elever (pluss 1 voksen dersom elevene er under 18 år) fra skolen reise til New York.

Bidragene må registreres via denne siden. Her kan skolene legge inn både tekst og bilder.

Du finner lenker for hva rapporten skal inneholde, registrere rapport, og se innsendte rapporter i høyremenyen

Spørsmål? Send epost til post@miljolare.no.

 

Gå til prosjektets startside
  Gå til prosjektets startside

Startside
Hva skal rapporten inneholde, og i hvilket format?
Registrer rapport
Se innsendte rapporter
Hittil er 40 rapporter registrert.
L E N K E R
.. til aktuelle informasjonssider som gjerne er til hjelp i rapportskrivingen
Norske
Norge i Verden
Et prosjekt i regi av Nettverk for miljølære om bærekraftig utvikling.
  Vann, en kamp om ressurser og kvalitet
  En av temaportalene under Norge i Verden
Nettverk for miljølære
Nettstedet du nå er på.
  Vannpermen
  Bakgrunnsstoff til våre aktiviteter på vann
  Aktiviteter i Vannprogrammet
  Nettverkets aktiviteter koblet til vann
FN - sambandet
Et uavhengig og landsdekkende informasjonssenter som sprer kunnskap om FN for å skape interesse for og debatt om internasjonale forhold.
  Det internasjonale året for ferskvann 2003
  Hodet over vannet - en ressursperm om vann
  Globus nr. 2/2003: Vann i all verden?
  Still spørsmål til FN-sambandet
Miljøverndepartementet (MD)
MDs hovedside
  MD - FNs ferskvannsår 2003
  MD sine sider om FNs ferskvannsår 2003.
  CSD-sidene
  South Africa´s results in water, sanitation and human settlements are broadly recognised as a success story
Nasjonal Agenda 21
Fra Finansdepartementet. Inneholder blant annet Nasjonal handlingsplan for bærekraftig utvikling (pdf).
Agenda21.no
Et nasjonalt nettsted for Lokal Agenda 21 i Norge.
Læreplan+
Har korte videofilmer innen aktuelle spørsmål, inndelt i 4 problemstillinger;"Ut av fattigdommen","I pakt med naturen?", "en klode, et klima" og "Kampen om naturressursene".
Internasjonale
FNs CSD12-sider
Commission on Sustainable Development, 12th Session New York, 14-30 April 2004.
Water, Sanitation and Health (WSH)
Nettsted underlagt Verdens helseorganisasjon (WHO), som tar for seg aspekter rundt vann, sanitære forhold og helse.
the International Year of Freshwater 2003
Offisielt nettsted for FN's internasjonale ferskvannsår 2003.
UNEP - Freshwater
Tematisk portal om ferskvann hos United Nations Environment Network (UNEP). Noen nøkkelsaker er vannmangel, forbruk, grunnvann, vannkvalitet, vann og sanitære forhold.
Agenda 21
Hentet fra UNEP.
  Kapittel 7
  Promoting sustainable human settlement development
  Kapittel 18
  Protection of the quality and supply of freshwater resources: application of integrated approaches to the development, management and use of water resources
UN-HABITAT
United Nations Human Settlements Programme
  The Global Campaign on Urban Governance
  UN-HABITAT launched the Global Campaign on Urban Governance in 1999 to support the implementation of the Habitat Agenda goal of “sustainable human settlements development in an urbanizing world.” The campaign’s goal is to contribute to the eradication of poverty through improved urban governance.