miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Karlsvika > VALLØ KIRKE

VALLØ KIRKE

En av de tingene som kom i orden under Jacob Lerches ledelse av Saltverket, var byggingen av en egen kirke. Da den gamle trekulen på spiret falt ned i 1913, fant man en blykiste som inneholdt et pergament med følgende tekst:

"I Den Hellige Trefoldighets navn."

"Aar 1781 Oktober 14 er Grund-Steenen lagt til denne kirke, Christians kirke kaldet efter Hans Konglige Majestet Kong Christian den syvende - i hans regjerings Syttende aar. Aar 1782 den 3dje Juni blev begyndt at lægge svillene til kirken som den 13de September s.a. allerede var bragt under Tag og saavidt færdig at kirken endnu dette aar bliver Indviet at Hans Høyærværdighet Hr. Biskop Smith, da Hr. Morten Smith Petersen var Sogneprest til Semb og Slagen.

Kuglen hvori denne indlægges er opsadt den 14de September 1782. Hans Høy Grevelige Exellense Hr. Geheime Raad Joachim Godscke Molthe (Moltke) udvirkede som chef for Berg Weks Direktons 4000 Rd. til kirkens bygning - og Hans Exellense Hr. Geheime Raad Steman som nuværende chef har siden understyttet det begyndte arbeide.

Saltverkets betjente vare da Saltforvalter Jacob Lerche og Bogholder Johan Christian Hvoslef, Tømer Mester Jacob Smith haver bygget kirken.

Saltverket Wallø den 14de September 1782.
Soli Deo Gloria
af Saltforvalter
Jacob Lerche."

I 1979 ble det laget en ny kule av kobber som ble satt opp på spiret, og blykassen med papirene ble lagt inn i denne.

Lerches svigersønn Johan Christian Hvoslef tegnet et utkast til kirken, men det var ikke hans utkast som ble lagt til grunn for opp-førelsen. Kirken er utført i Louis-seize- tidens stil.

Langs nordveggen er det et galleri som svinger ut. Dette var kongestolen, og på brystningen er de forende rikers våpen malt. På vestveggen ved siden av orgelet var "Tschudy-stolen", altså plassen til verkseieren. Over kordøren finner vi Christian den VII's monogram. Alter-bildet er sansynligvis en kopi av et italiensk bilde.

Orgelet i kirken er skjenket av Christian den VII, og bygget av Diedrich Benche. Kirken er lite forandret opp gjennom årene, og har også helt fram til 1982 vært i privat eie. Først som en del av Saltverket, siden som Esso's eiendom. I 1982 var kirken 200 hundre år, og Sem kommune fikk kirken i gave av Esso. I tillegg ga bedriften 100.000 kr. til oppussingen. Sem kommune hadde da allerede bevilget 200.000 kr. til samme formål.

Bruksrettighetene var overdratt til menigheten lenge før, mot at Esso ikke skulle ha utgifter til vedlikeholdet.