miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Karlsvika > SKIPSBYGGERI PÅ VALLØ

SKIPSBYGGERI PÅ VALLØ

Skipper og vertshusholder Lars Solberg Bulls sønn, Anders Berg Bull, anla en skipsbedding på Saltverkets eiendom i 1850. Denne lå mellom tapetfabrikken og nåværende marina. I april 1851 gikk det første skipet av stabelen. Det var briggen "Wilhelm Tell" som senere forliste ved Tønsberg Tønne. I "Tønsbergs Tidende" skrev man at navnet antagelig var ment som " en Opmærksomhet mod de paa Værket boende Schweitzere, hvilke ogsaa bleve meget forbausede og bevægede".

Senere ble det foretatt reparasjoner på skip, og det ble bygget et skip "Tre Brødre" for Anders B. Bull. I disse årene beskjeftiget verftet en mester og 20 - 30 mann. Skipsbyggmester var Ole Larsen som bodde på Vallø. I 1860 var verftet nedlagt, men A.B. Bull flyttet virksomheten sin til Kaldnes og fortsatte å bygge skip i stor stil. Larsen fulgte med til Fagerheim. Blant annet så verdens første tankskip dagens lys på "Bulleverven". Anders Berg Bull ble senere ordfører på Nøtterøy.