miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Prosjekter > Karlsvika > BOMULLSVEVERI

BOMULLSVEVERI

I 1844 kom det igang et bomullsveveri med 40 vevstoler som beskjeftiget ca. 80 arbeidere. Hvert år ble det laget omkring 110000 alen av forskjellige slags tøy. Det ble videre laget 1200 par strømper og 1200 bomullstørklær. I perioden 1851 - 55 ble veveriet drevet med dampkraft. Det var nå 35 arbeidere og det ble levert 240000 alen lerret og annet stoff. Et bomullsspinneri ble anlagt i 1855.Seksten mann arbeidet her, og det ble spunnet 40000 pund med garn. Til sist ble det også opprettet et fargeri som beskjeftiget 4 arbeidere.

Rundt 1860 var denne virksomheten nedlagt.

I 1870 kom bomullsveveriet igang igjen og ble drevet av Peter Blumer i noen få år. Nå var det kun 8 mann i arbeid.