miljolare.on logo miljolare.no logo  
  om nettverket | kontakt | A til Å | english
Du er her: Forsiden > Forskningskampanjen 2007

Forskningskampanjen 2007

CO2 på skoleveien

CO2 på skoleveien

Utdanningsdirektoratet inviterer skoler til å delta på forskningskampanjen 2007. Kampanjen går under Forskningsdagene og er et samarbeid mellom Norges forskningsråd, Miljøverndepartementet, Norsk institutt for luftforskning, Utdanningsdirektoratet og NRK. Årets kampanje vil fokusere på klima og utslipp av CO2.


Internasjonal forskning viser at utslipp av CO2 og andre klimagasser fører til temperaturøkning globalt

Stormene er blitt voldsommere og kommer oftere. Flere og flere land opplever unormalt sterke flommer eller unormalt tørre år. Dette går særlig ut over fattige land. Det bidrar til tap av biologisk mangfold, redusert økonomisk utbytte og redusert samfunnsmessig stabilitet verden over. Det er derfor viktig at alle mulige tiltak blir iverksatt slik at utslipp av klimagasser reduseres.

Det første steget mot en reduksjon i utslipp av klimagasser er at vi selv blir bevisste hvor mye vi bidrar til utslippene. Denne kampanjen følger opp dette ved at elever oppfordres til å finne ut hvor mye CO2 som frigjøres på skoleveien og til å sette sine funn i en større sammenheng.


Gjennomføring av forskningskampanjen 2007

Forskningsdagene

Kampanjen vil gå i uke 39 (24.09 til 30.09) under, og i samarbeid med, NRKs Ekstremværuke, men skolene står fritt til å gjennomføre aktiviteten til andre tider hvis dette er ønskelig. Aktiviteten fordrer at elever har tilgang til datamaskin og internett. Denne kampanjen har fokus både på hva enkeltpersoner kan gjøre, og på hva lokale beslutningsorganer planlegger å gjøre for å legge forholdene til rette for å minske CO2-utslipp i sin kommune. Et mål med dette er at skolelever skal bli kjent med lokale beslutningsprosesser og lære hvordan disse kan påvirkes.

Resultat av registreringer

Resultatene som klassene legger inn på miljolare.no vil være tilgjengelige for andre skoler, og på resultatsidene vil der være muligheter for å gjøre ulike typer sammenligninger av skoler i forhold til blant annet CO2-utslipp, lengde på skolevei, og type transportmiddel. Man vil også kunne se elevenes forslag til hvordan CO2-utslipp kan reduseres.


Kampanjerapporten

NILU har skrevet en kampanjerapport som finnes her: Rapport Forskningskampanjen 2007


Meld på din klasse til forskningskampanjen 2007: CO2 på skoleveien

Påmelding

Deltakeroversikt


Informasjonsbrev fra Utdanningsdirektoratet om klimakampanjer høsten 2007

Nynorsk (pdf-fil)

Bokmål (pdf-fil)


Rapporter fra tidligere års Forskningskampanjer

2006 - Regnsjekken

2005 - Bakterier i drikkevann

2004 - Undersøkelse av svevestøv ved veier

2003 - Undersøkelse av CO2-konsentrasjon i norske klasserom


udir md Forskningsrådet
NRK NILU