Forside forskningskampanjen

Om Forskningskampanjen

Hvem står bak?

Kontaktinformasjon


Forskningsdagene

Nettverk for Miljølære

Skolenettet


Forskningsrådet

Utdanningsdirektoratet

NILU

 

Forskningskampanje for norske skoler

Forskningskampanjen for 2005 - Vannkvalitet i norske skoler

Rapporten fra høstens nasjonale kampanje er lansert!
Samlerapporten er ferdig og viser at det ble en suksess.

NIVA skriver i rapporten:
Resultatene fra Forskningskampanjen 2005 er i tråd med det en skulle forvente, og bekrefter at skoleelever kan bidra med verdifulle data når de får tilpasset utstyr og god veiledning. Elevene utarbeidet rapport om egne resultater. Skoleelvene og lærerne fortjener ros for nøyaktighet og entusiasme.Lurer dere på noe ta kontakt:   Kontaktinformasjon
 
NIVAs rapport er ferdig

NIVA's samlerapport fra kampanjen 2005 viser at kranvann hadde gjennomgående god bakteriologisk vannkvalitet, vann fra vanndispensere og drikkeflasker hadde gjennomgående noe høyere bakterieinnhold, mens vann fra bekker, innsjøer og søledammer hadde høyt bakterieinnhold.

>> Les mer/se hele rapporten
Se alle resultatene -
gjør mer på skolen!


På nettsidene til miljolare.no kan skolene se alle resultatene fra kampanjen. Her kan en også finne en rekke andre aktiviteter om vann som kan utføres av skoleelever. Aktivitetene passer i en rekke fag og trinn.

>> Se resultatene
>> Tema vann i miljolare.no
Om årets kampanje

Årets nasjonale forskningskampanje tar for seg vannkvalitet i springen på norske skoler. Bakterieinnholdet sjekkes med tilsendt prøveutstyr.

Undersøkelsen gjøres i løpet av uke 39-43 (utvidet grunnet stor interesse).

>> Mer praktisk informasjon
Lag egen forskningsrapport

Elever kan selv lage en egen forsknings-rapport! Med en interaktiv løsning kan elevene lage en flott rapport med resultater, vurderinger og egne bilder.

>> Lag forskningsrapport

Faglig ansvarlig for kampanjen og nettsidene er:
NILU, Norsk institutt for luftforskning.
E-post: miljolare@nilu.no .
 
Forskningsprosjektet bygger på oppgaver som er en del av Nettverk for miljølære (www.miljolare.no) som driftes av NILU og Skolelaboratoriet på Universitetet i Bergen i samarbeid. Forskerkampanjen for Forskningsdagene drives av NILU
i samarbeid med Læringssenteret og Forskningdagssekretariatet.

 

Fakta (6. Feb 2006):

Påmeldte skoler: 274
>> Se påmeldte deltakere

Ordentlige forskningskampanjer
Kampanjen har hvert år ett spesielt tema og benytter systemene utviklet for Nettverk for miljølære. Forskningskampanjen drives av Forskningsdagenes sekretariat i samarbeid med NILU, Norsk institutt for luftforskning, og Utdanningsdirektoratet.

Elever fra hele Norge skal ved å bruke en faglig godkjent metode arbeide som forskere for å sammmen produsere ny kunnskap om et aktuelt naturvitenskapelig tema. Hver klasse skal gjøre en kort liten innsats, ofte med tilsendt enkelt utstyr. Skolene samlede resultater gir grunnlag for de vitenskaplige vurderingene og konklusjonene.

Faglig tema varierer.
I 2003 var fokuset Inneklima i skoler, og i 2004 Svevestøv langs skoleveier. I 2005 var temaet vannkvalitet og vannforbruk på skolene.

Forskerne lager rapport
Forskerne vil, etter at undersøkelsen er gjennomført, lage en forskningsrapport basert på alle resultatene fra skolene.

Elevene kan lage rapport
Via nettsidene kan elevene også lage sin egen rapport med bruk av en interaktiv rapportgenerator.

Tidligere rapporter:
  • Svevestøv 2004
  • Inneklima 2003

    Rapportene er i pdf-format

     Kontaktinformasjon

  •