Forside forskningskampanjen

Om Forskningskampanjen

Hvem står bak?

Kontaktinformasjon


Forskningsdagene

Nettverk for Miljølære

Skolenettet


Forskningsrådet

Utdanningsdirektoratet

NILU

 

Fjorårets kampanje
I skoleåret 2003-2004 ble det
gjennomført en kampanjen der
elevene målte inneklimaet
i klasserommene sine
>> Les mer
2002-2003 kampanjen
I skoleåret 2002-2003 ble det
gjennomført en kampanjen der
elevene kunne lage en rapport
om fremtidens klimaendringer
>> Les mer

Forskningskampanje for norske skoler

Forskningskampanjen 2004 er i gang!

Forskningskampanjen 2004 - svevestøv langs skoleveien er et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Forskningsdagenes sekretariat. Det er 206 skoler som har meldt seg på kampanjen i år for å kartlegge svevestøv langs skoleveiene.
 
Slik gjøres undersøkelsen

Alle som er påmeldt har fått, eller får tilsendt gratis prøvepakke med petriskåler som skal settes ut langs skoleveien. I tillegg skal trafikken registreres.

Detaljert veiledning finner dere her på nettsidene.

>> Les mer
Samlerapport kampanjen 2004

NILU's samlerapport fra kampanjen 2004 viser at de fleste skoleveier som ble undersøkt i kampanjen 2004 for svevestøv heldigvis viste lite forurensning. Men undersøkelsene elevene gjorde ved noen skoler viser mengder av svevestøv som er bekymringsfult.

>> Les mer/se hele rapporten
Se resultatene

På nettsidene viser vi fortløpende skolenes resultater etter hvert som de blir registrert. Alle kan se hverandres resultater og resultatene sammenstilles også i oversikter.

>> Se resultatene
Lag egen forskningsrapport

Elever kan selv lage en egen forskningsrapport! Med en interaktiv løsning kan elevene lage en flott rapport med resultater, vurderinger og egne bilder.

>> Lag forskningsrapport

Faglig ansvarlig for kampanjen og nettsidene er:
NILU, Norsk institutt for luftforskning.
E-post: miljolare@nilu.no .
 
Forskningsprosjektet bygger på oppgaver som er en del av Nettverk for miljølære (www.miljolare.no) som driftes av NILU og Skolelaboratoriet på Universitetet i Bergen i samarbeid. Forskerkampanjen for Forskningsdagene drives av NILU
i samarbeid med Læringssenteret og Forskningdagssekretariatet.

 

Fakta :

Påmeldte skoler: 206
>> Se påmeldte deltakere

Resultatene rett på web
Som i fjor vil alle resultater som registreres av klassene fortløpende bli vist på nettsidene.

Forskerne lager rapport
Forskerne på NILU vil, etter at undersøkelsen i desember er gjennomført, lage en forskningsrapport basert på alle resultatene og sammenligninger med grenseverdier og det offisielle regelverket for tillatt svevestøv i uteluft.

Elevene kan lage rapport
Via nettsidene kan elevene også lage sin egen rapport med bruk av en interaktiv rapportgenerator. I tillegg legges hele datasettet ut i Excel-format slik at elever på litt høyere trinn selv kan lage egne grafer/figurer og bearbeide dataene statistisk.

 CO2 resultatene fra 2003

 Kontaktinformasjon