Region:Norway
Site type:lake
Created:2005-10-20
Description:
Den femte innsjøen i en rekke på seks innsjøer på Ballstad. Flere gårder rundt vassdraget, og mange dyr på beite, både små- og storfe
Site ID6479
Participant:Ballstad skole (2005, 2013)
kart
UTM 7553175 nord, 438660 øst, sone 33