Region:Norway
Site type:river/stream‚ woodland
Created:2017-05-19
Description:
Et område med mye skog og et stort vann.
Litt bekker med sildrende vann.
Site ID60346
Participant:Kalvatræet skole (2017)
kart
UTM 6740161 nord, -31873 øst, sone 33