Region:Norway
Site type:urban area‚ woodland‚ mountain‚ farmland
Created:2017-01-21
Description:
Lite bygdesamfunn/landbruksområde 55km sør for Røros. ca 560 moh
foringsplass utenfor vinduet mitt.
Site ID57564
Participant:Aina Jæger (2015)