Region:Norway
Site type:farmland
Created:2016-06-26
Description:
Hyttefelt i blandingsskog nært dyrka mark og sjø.
Site ID56095
Participant:Kjell Mjølsnes (2016)
kart
UTM 6591978 nord, -23478 øst, sone 33