Region:Norway
Site type:lake‚ urban area
Created:2016-02-08
Description:
ca260MOH Villabebyggelse med naturlig spredt vegetasjon, frukttrær og hekker. 200m til Harestuvannet, 100m til blandingsskog, mest furu. 50 m til NSB Gjøvikbanen
Site ID55534
Participant:Asbjørn Myren (2016-2017)