Region:Norway
Site type:urban area
Created:2016-02-05
Description:
Småhusbebyggelse med trær og grønne friområder samt haver.
Site ID55308
Participant:Tom Danielsen (2016)