Region:Norway
Site type:river/stream‚ woodland
Created:2016-01-31
Description:
Området består av dyrkbar mark med nær tilknytning til skogsområder..
Site ID54422
Participant:Odd-Erik Fagernes (2016)