Region:Norway
Site type:urban area
Created:2015-10-10
Description:
parkeringsplass framfor kjøpeseneter på Aksdal
Site ID52697
Participant:John Skartveit (2015)
kart
UTM 6626082 nord, -41072 øst, sone 33