Region:Slovakia
Site type:farmland
Created:2015-04-26
Site ID51875
Participant:Základná škola s materskou školou Kamenná Poruba (2015)