Region:Slovakia
Site type:woodland‚ farmland
Created:2015-01-14
Site ID49123
Participant:Základná škola s materskou školou Kamenná Poruba (2015)