Region:Norway
Site type:river/stream
Created:2014-09-24
Description:
Utløp mellom elv og oppdemmet vann. Middels næringsrikt.
Site ID48853
Participant:Hovedgården ungdomsskole (2001, 2014)