Region:Norway
Site type:coastal area
Created:2014-06-30
Description:
Morenerygg med rik vegetasjon i havgapet. Strandeng, kratt og blandingsskog
Site ID43987
Participant:Kjell Mjølsnes (2014-2015)
kart
UTM 6495808 nord, 143417 øst, sone 33