Region:Norway
Site type:woodland
Created:2014-06-28
Description:
Hyttefelt ved sjøen, hager og blandingsskog.
Site ID43984
Participant:Kjell Mjølsnes (2014-2015, 2017)
kart
UTM 6497613 nord, 144101 øst, sone 33