Region:Slovakia
Site type:urban area
Created:2014-06-05
Description:
Naša škola sídli v Dolnom Kubíne na Matúškovej ulici.Matúškova ulica je miestna časť, v ktorej sa nachádza niekoľko výškových domov a detské ihrisko,ktoré sú obklopené rôznymi druhmi stromov a kríkov.
Site ID43866
Participant:Spojená škola - Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím (2014)