Region:Slovakia
Site type:school
Created:2014-03-11
Description:
Oblasť tvorí okolie školy, kde sú vyrovnane zastúpené rovnakou mierou ihličnaté a listnaté dreviny. Dreviny pochádza z umelej výsadby pri realizácii výstavby sídliska. Priemerný vek drevín je 30-50 rokov. Zameriavame sa na listnaté dreviny, kde sledovanie fenofáz je viditeľnejšie.
Site ID43486
Participant:CZŠ Dobrého pastiera (2014)