Region:Norway
Site type:lake‚ urban area‚ farmland
Created:2014-01-29
Description:
Aksdal ligger ved Aksdalsvatnet, omgitt av utmark, dyrket jord, blandingsskog og bebyggelse
Site ID43145
Participant:Arne Kjell Askeland (2014, 2016-2019)
kart
UTM 6626066 nord, -41612 øst, sone 33