Region:Norway
Site type:urban area
Created:2014-01-27
Description:
midt i Reed sentrum, med E39 rett ved siden av som gjennomfartsåre
Site ID43015
Participant:Eva Vigerust (2014-2020)