Region:Norway
Site type:lake
Created:2013-09-26
Description:
Liten innsjø. Tett vegetasjon rundt. Mudderbunn.
Site ID41548
Participant:Hvalstad skole (2013)
kart
UTM 6643617 nord, 245161 øst, sone 33