Region:Norway
Site type:marsh
Created:2013-09-20
Description:
Et vann i myrområde, ca 50x50m. Dybde noe usikkert, men på det dypeste ser vi ikke bunnen.
Vannet har ikke, etter det jeg har sett, noe navn. Ligger mellom Rumpetrollvannet og Langvannet.
Site ID41505
Participant:Elvetun skole (2013)