Region:Norway
Site type:woodland‚ marsh
Created:2013-09-18
Description:
Dammen ligger ikke langt fra skogsbilvei. Skog rundt dammen. Noen hogstflater. Dammen ligger i en sump/bløthull. Jevnt tilgang på vann.
Site ID41486
Participant:Solør videregående skole/Avdeling Sønsterud (2013)