Region:Norway
Site type:urban area‚ woodland
Created:2013-07-02
Description:
Ved foten av Løvstakken ovenfor Øvre Fredlundvei. Området ligger på ca. 100 moh. og er dominert av bjørk, einer og Vaccinum.
Site ID41199
Participant:Frode Falkenberg (2013-2020), Marte Falkenberg (2015)