Region:Norway
Site type:school‚ woodland‚ marsh‚ farmland
Created:2013-05-15
Description:
Området gjelder rundt fotballbanen og tilstøtende stisystem sørvest og sørøst. Blandingsskog, men dominerende barskog.
Site ID40952
Participant:Alvøen skole (2013, 2015)
kart
UTM 6732239 nord, -39915 øst, sone 33