Region:Norway
Site type:lake‚ river/stream
Created:2012-09-19
Description:
En del av Nesttunvassdraget. Vannet ligger mellom Nesttun og Hop.
Site ID35897
Participant:Hop skole (2012-2013)