Region:Norway
Site type:urban area
Created:2012-08-11
Description:
Hage med noen tette busk-klynger noen høyere trær (bjørk, poppel), noe furu og gresseng - grenser mot kulturmark på Fynsletta.
Site ID35666
Participant:John Stenersen (2012-2020)