Region:Norway
Site type:urban area
Created:2012-01-29
Description:
Bolig med furkttrær nær foringsplass
"Bakkely" Vinje
Site ID33660
Participant:Steinar Lamo (2012)
kart
UTM 6942108 nord, 86692 øst, sone 33