Region:Norway
Site type:mountain
Created:2011-10-08
Description:
Fjellbjørkeskog, hyttefelt
Site ID32184
Participant:Skien videregående skole/Avd Brekkeby (2011)