Region:Norway
Site type:river/stream
Created:2011-09-29
Description:
En liten bekk som rant forbi en offentlig parkeringsplass. Blokkbebyggelse i området.
Site ID32158
Participant:Eva Brekke (2011)