Region:Norway
Site type:river/stream
Created:2011-07-01
Description:
Figgjoelva, et stykke hvor den utvider seg.
Site ID31595
Participant:Trude Hell (2011)