Region:Norway
Site type:marsh‚ farmland
Created:2011-06-21
Description:
Skistadion i kant av myr med spredt furutrær på nordsiden. Løypetraseer med rik blomst og grass vegetasjon. Mye kløverblomst, lupiner etc. Ganske åpne traseer med sidevegitasjon av dunkjevle, bringebær, siv og grass + høye blomsteplanter som bl.a. tistel. Traseer omgitt av gran og blandingskog. Tidvis også edelløvtrær. Myrområder både i nord og syd. Noe blåbær- og røsslyng. Tilstøtende Gjennestadvannet SØ-side. Kupert terreng med fuktige dumper/ drensgrøfter og tørre solutsatte områder.
Site ID31564
Participant:Øyvind Stickler (2011-2013, 2015)
kart
59° 13' 54'' North, 10° 15' 3'' East