Region:Norway
Site type:urban area
Created:2011-05-23
Description:
Alrekstadeika står i krysset mellom Fløenbakken og Årstadgeilen. Gang- og sykkelveien går rett forbi eika før den krysser jernbanesporet og går ned til Store Lungegårdsvann.
Site ID31470
Participant:Haukeland skole (2011)