Region:Norway
Site type:coastal area‚ urban area‚ woodland‚ mountain‚ farmland
Created:2011-02-04
Description:
en gård med litt av hvert: et åpent "flat" terreng (var dyrket før), en liten skog (bjørk, asp, rogn, hegg, gran, selje) og en holm med furu/granskog, men også mye einer og lyng.
Site ID30793
Participant:Elena Nilsen (2011, 2013-2020)
kart
UTM 7244316 nord, 367047 øst, sone 33