Region:Norway
Site type:urban area
Created:2011-01-28
Description:
Har gennem 20 år fodret fugle på samme plassen. Under en bjørk på min rett store plen.Området er fritt med kun litt bebyggelse, men skogsområde i nærheten. Har den glede ,at have besøk av mange fuglearter.
Site ID27443
Participant:ulla søjborg (2011)