Region:Slovakia
Site type:school‚ farmland
Created:2011-01-22
Description:
Pozorovaný strom sa nachádza v obci Oravská Lesná- 934 m n.m. Obec leží na rozhraní Oravy, Kysúc a Poľska, v malebnom prostredí Slovenských Beskýd a Oravskej Magury. Nachádza sa
v Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava. Túto oblasť obklopujú rozsiahle ihličnaté lesy.
Site ID27270
Participant:Materská škola Oravská Lesná (2011)