Region:Slovakia
Site type:urban area
Created:2011-01-18
Site ID27225
Participant:Súkromná základná škola Tomáša Zanovita (2011)