Region:Poland
Site type:school‚ urban area
Created:2010-12-11
Description:
Znajduje się w Parku Traugutta.
Site ID27113
Participant:Gimnazjum nr 2 im.Marszałka Józefa Piłsudskiego (2010-2011)