Region:Slovakia
Site type:school
Created:2010-11-29
Description:
Obec Gbeľany leží na Slovensku v severovýchodnej časti žilinskej kotliny na terasovitých náplavách Váhu (rieka), 10km na východ od okresného mesta Žiliny.
Site ID27062
Participant:ZŠ Gbeľany (2010)