Region:Slovakia
Site type:farmland
Created:2010-11-28
Description:
strom je umiestnený v horskom prostredí medzi poľnohospodársky využívanou krajinou
Site ID27056
Participant:Gymnázium Jozefa Miloslava HUrbana (2010)