Region:Slovakia
Site type:farmland
Created:2010-11-02
Description:
Lokalita sa nachádza na okraji obce Liesek ako súčasť vidieckej krajiny
Site ID26986
Participant:ZŠ s MŠ Liesek (2010)