Region:Poland
Site type:woodland
Created:2010-10-18
Site ID26918
Participant:Gimnazjum nr 2 im. Sprawiedliwych Wsrod Narodow Swiata (2010-2011)