Region:Norway
Site type:woodland
Created:2010-09-05
Description:
Barblandingsskog (gran og furu) med spredte forekomster av or, bjørk og vier. Noen steder litt myr, andre steder gammel beitemark gjengrodd med einer. Mellom 650 til 750 moh i sør-vest skråning opp mot Tronfjell.
Site ID26561
Participant:Bjørn Pettersen (1978, 2006-2012)
kart
UTM 6889893 nord, 586760 øst, sone 32